1. Çocuk Değerlendirme Testleri (2 gün) 


2. WISC-r Zeka Testi (2 gün) 
 

3. Klinik Ölçekler Eğitimi (1 gün) 
 

4. Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (1 gün) 
 

5. Özgül Öğrenme Güçlüğünün Psikopatolojisi (1 gün) 
 

6. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Psikopatolojisi (1 gün) 
 

7. Otizm Spektrum Bozukluklarının Psikopatolojisi (1 gün) 
 

8. Davranım Bozukluklarının Psikodinamik Açıdan Analizi (1 gün) 
 

9. Çocuklarda Nadir Görülen Davranım Bozukluklarının Psikopatolojisi (1 gün)