Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM-5)'e göre tanı kriterleri şu şekilde 3'e ayrılmıştır:
 1. Dikkat eksikliği

 2. Hiperaktivite

 3. Her ikisi birden

    Bu teşhislerin konulabilmesi için seyrek gözüken semptomlar yerine, daha sık ve daha fazla ortama yayılan semptomların olması gerekmektedir.

    DSM 5’e göre teşhis konulabilmesi için çocuklarda 6 ya da fazlası, 17 yaş sonrası için en az 5 bulgu olması gerekiyor.

Sınıfında Kız

    -Dikkat eksikliği

 • Detaylara dikkat etmez, sürekli hata yapar,

 • Dikkatini korumada sıkıntı yaşar,

 • Dinlemez görünür,

 • Verilen komutları izlemede güçlük çeker,

 • Organizasyon sorunu yaşar,

 • Yoğun düşünme gerektiren işlerden kaçınır ya da bu işleri yapmaktan hoşlanmaz,

 • Eşyalarını kaybeder,

 • Dikkati kolayca dağılır,

 • Günlük işlerini unutur.

    -Hiparaktif-dürtüsel

 • Durduğu yerde duramaz; elleri, ayakları kıpır kıpırdır,

 • Uzun süre oturmada sıkıntı yaşar,

 • Çocukken koşar ya da tırmanır, yetişkinken yerinde duramaz,

 • Sessizce bir şeyle meşgul olmada sıkıntı yaşar,

 • Motor takılmış gibi veya düz duvara tırmanırcasına hareketlidir

 • Çok konuşur,

 • Karşıdaki kişi sorusunu bitirmeden cevabı yapıştırır,

 • Bekleme gerektiren ya da sırayla yapılan işlerde sıkıntı yaşar,

 • Başkalarının sözünü keser

    -Birleşik : Dikkat eksikliği & hiperaktif-dürtüsel

 • Yukarıda her iki gruptaki bulgulara bir arada rastlanabilir.

Çocuğunuz ya da bir başkası için “hiperaktif” kelimesini kullanıyorsanız bunun doğru olması için öncelikle bu tanımı yapmanıza neden olan yukarıdakilere benzer durumlar

 • ısrarla devam etmeli ve/veya giderek artmalı

 • öğrenme güçlükleri yaşanmalı

 • uyum sorunları yaratmalı

Bu bulguların olduğunu düşünüyorsanız bir uzmana danışmanız önerilmektedir.